docker 安装

  1. 云栖社区>
  2. 博客>
  3. 正文

docker 安装

王振威 2018-07-25 10:58:00 浏览845
展开阅读全文

docker 安装

CentOS

要求:CentOS 系统的内核版本高于 3.10
安装:

yum -y install docker
Ubuntu

下载安装:

wget -qO- https://get.docker.com/ | sh
windows
win7、8
win7、win8 等需要利用 docker toolbox 来安装,国内可以使用阿里云的镜像来下载,下载地址:http://mirrors.aliyun.com/docker-toolbox/windows/docker-toolbox/
win10
www.docker.com 官网下载,注意要开启 Hyper-V ,不然无法安装
mac
https://download.docker.com/mac/stable/Docker.dmg
https://download.docker.com/mac/edge/Docker.dmg
安装完成后验证:

启动docker

service docker start

测试

docker info

网友评论

登录后评论
0/500
评论
王振威
+ 关注