php根据汉字获取拼音(php基于拼音搜索实现原理)

  1. 云栖社区>
  2. 博客>
  3. 正文

php根据汉字获取拼音(php基于拼音搜索实现原理)

技术小胖子 2017-11-08 17:49:00 浏览1961
展开阅读全文

php根据汉字获取拼音(php基于拼音搜索实现原理)

代码一:获取字符串汉字首字母,兼容GBK和UTF-8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
<?php
function getfirstchar($s0){   //获取单个汉字拼音首字母。注意:此处不要纠结。汉字拼音是没有以U和V开头的
    $fchar = ord($s0{0});
    if($fchar >= ord("A"and $fchar <= ord("z") )return strtoupper($s0{0});
    $s1 = iconv("UTF-8","gb2312"$s0);
    $s2 = iconv("gb2312","UTF-8"$s1);
    if($s2 == $s0){$s $s1;}else{$s $s0;}
    $asc = ord($s{0}) * 256 + ord($s{1}) - 65536;
    if($asc >= -20319 and $asc <= -20284) return "A";
    if($asc >= -20283 and $asc <= -19776) return "B";
    if($asc >= -19775 and $asc <= -19219) return "C";
    if($asc >= -19218 and $asc <= -18711) return "D";
    if($asc >= -18710 and $asc <= -18527) return "E";
    if($asc >= -18526 and $asc <= -18240) return "F";
    if($asc >= -18239 and $asc <= -17923) return "G";
    if($asc >= -17922 and $asc <= -17418) return "H";
    if($asc >= -17922 and $asc <= -17418) return "I";
    if($asc >= -17417 and $asc <= -16475) return "J";
    if($asc >= -16474 and $asc <= -16213) return "K";
    if($asc >= -16212 and $asc <= -15641) return "L";
    if($asc >= -15640 and $asc <= -15166) return "M";
    if($asc >= -15165 and $asc <= -14923) return "N";
    if($asc >= -14922 and $asc <= -14915) return "O";
    if($asc >= -14914 and $asc <= -14631) return "P";
    if($asc >= -14630 and $asc <= -14150) return "Q";
    if($asc >= -14149 and $asc <= -14091) return "R";
    if($asc >= -14090 and $asc <= -13319) return "S";
    if($asc >= -13318 and $asc <= -12839) return "T";
    if($asc >= -12838 and $asc <= -12557) return "W";
    if($asc >= -12556 and $asc <= -11848) return "X";
    if($asc >= -11847 and $asc <= -11056) return "Y";
    if($asc >= -11055 and $asc <= -10247) return "Z";
    return NULL;
    //return $s0;
}
function pinyin_long($zh){  //获取整条字符串汉字拼音首字母
    $ret "";
    $s1 = iconv("UTF-8","gb2312"$zh);
    $s2 = iconv("gb2312","UTF-8"$s1);
    if($s2 == $zh){$zh $s1;}
    for($i = 0; $i strlen($zh); $i++){
        $s1 substr($zh,$i,1);
        $p = ord($s1);
        if($p > 160){
            $s2 substr($zh,$i++,2);
            $ret .= getfirstchar($s2);
        }else{
            $ret .= $s1;
        }
    }
    return $ret;
}
echo pinyin_long('*《,@#$123HAHadf一年后');
?>


输出:

233717774.jpg


代码二:获取字符串全拼,仅支持GBK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
<?php
class ChineseSpell {//注意仅支持:GBK,故传入参数前须转码
    /**
    * @var array $chineseSpellList 拼音编码对应表
    * @access private
    */
    private $chineseSpellList array(
    'a'=>-20319,
    'ai'=>-20317,
    'an'=>-20304,
    'ang'=>-20295,
    'ao'=>-20292,
    'ba'=>-20283,
    'bai'=>-20265,
    'ban'=>-20257,
    'bang'=>-20242,
    'bao'=>-20230,
    'bei'=>-20051,
    'ben'=>-20036,
    'beng'=>-20032,
    'bi'=>-20026,
    'bian'=>-20002,
    'biao'=>-19990,
    'bie'=>-19986,
    'bin'=>-19982,
    'bing'=>-19976,
    'bo'=>-19805,
    'bu'=>-19784,
    'ca'=>-19775,
    'cai'=>-19774,
    'can'=>-19763,
    'cang'=>-19756,
    'cao'=>-19751,
    'ce'=>-19746,
    'ceng'=>-19741,
    'cha'=>-19739,
    'chai'=>-19728,
    'chan'=>-19725,
    'chang'=>-19715,
    'chao'=>-19540,
    'che'=>-19531,
    'chen'=>-19525,
    'cheng'=>-19515,
    'chi'=>-19500,
    'chong'=>-19484,
    'chou'=>-19479,
    'chu'=>-19467,
    'chuai'=>-19289,
    'chuan'=>-19288,
    'chuang'=>-19281,
    'chui'=>-19275,
    'chun'=>-19270,
    'chuo'=>-19263,
    'ci'=>-19261,
    'cong'=>-19249,
    'cou'=>-19243,
    'cu'=>-19242,
    'cuan'=>-19238,
    'cui'=>-19235,
    'cun'=>-19227,
    'cuo'=>-19224,
    'da'=>-19218,
    'dai'=>-19212,
    'dan'=>-19038,
    'dang'=>-19023,
    'dao'=>-19018,
    'de'=>-19006,
    'deng'=>-19003,
    'di'=>-18996,
    'dian'=>-18977,
    'diao'=>-18961,
    'die'=>-18952,
    'ding'=>-18783,
    'diu'=>-18774,
    'dong'=>-18773,
    'dou'=>-18763,
    'du'=>-18756,
    'duan'=>-18741,
    'dui'=>-18735,
    'dun'=>-18731,
    'duo'=>-18722,
    'e'=>-18710,
    'en'=>-18697,
    'er'=>-18696,
    'fa'=>-18526,
    'fan'=>-18518,
    'fang'=>-18501,
    'fei'=>-18490,
    'fen'=>-18478,
    'feng'=>-18463,
    'fo'=>-18448,
    'fou'=>-18447,
    'fu'=>-18446,
    'ga'=>-18239,
    'gai'=>-18237,
    'gan'=>-18231,
    'gang'=>-18220,
    'gao'=>-18211,
    'ge'=>-18201,
    'gei'=>-18184,
    'gen'=>-18183,
    'geng'=>-18181,
    'gong'=>-18012,
    'gou'=>-17997,
    'gu'=>-17988,
    'gua'=>-17970,
    'guai'=>-17964,
    'guan'=>-17961,
    'guang'=>-17950,
    'gui'=>-17947,
    'gun'=>-17931,
    'guo'=>-17928,
    'ha'=>-17922,
    'hai'=>-17759,
    'han'=>-17752,
    'hang'=>-17733,
    'hao'=>-17730,
    'he'=>-17721,
    'hei'=>-17703,
    'hen'=>-17701,
    'heng'=>-17697,
    'hong'=>-17692,
    'hou'=>-17683,
    'hu'=>-17676,
    'hua'=>-17496,
    'huai'=>-17487,
    'huan'=>-17482,
    'huang'=>-17468,
    'hui'=>-17454,
    'hun'=>-17433,
    'huo'=>-17427,
    'ji'=>-17417,
    'jia'=>-17202,
    'jian'=>-17185,
    'jiang'=>-16983,
    'jiao'=>-16970,
    'jie'=>-16942,
    'jin'=>-16915,
    'jing'=>-16733,
    'jiong'=>-16708,
    'jiu'=>-16706,
    'ju'=>-16689,
    'juan'=>-16664,
    'jue'=>-16657,
    'jun'=>-16647,
    'ka'=>-16474,
    'kai'=>-16470,
    'kan'=>-16465,
    'kang'=>-16459,
    'kao'=>-16452,
    'ke'=>-16448,
    'ken'=>-16433,
    'keng'=>-16429,
    'kong'=>-16427,
    'kou'=>-16423,
    'ku'=>-16419,
    'kua'=>-16412,
    'kuai'=>-16407,
    'kuan'=>-16403,
    'kuang'=>-16401,
    'kui'=>-16393,
    'kun'=>-16220,
    'kuo'=>-16216,
    'la'=>-16212,
    'lai'=>-16205,
    'lan'=>-16202,
    'lang'=>-16187,
    'lao'=>-16180,
    'le'=>-16171,
    'lei'=>-16169,
    'leng'=>-16158,
    'li'=>-16155,
    'lia'=>-15959,
    'lian'=>-15958,
    'liang'=>-15944,
    'liao'=>-15933,
    'lie'=>-15920,
    'lin'=>-15915,
    'ling'=>-15903,
    'liu'=>-15889,
    'long'=>-15878,
    'lou'=>-15707,
    'lu'=>-15701,
    'lv'=>-15681,
    'luan'=>-15667,
    'lue'=>-15661,
    'lun'=>-15659,
    'luo'=>-15652,
    'ma'=>-15640,
    'mai'=>-15631,
    'man'=>-15625,
    'mang'=>-15454,
    'mao'=>-15448,
    'me'=>-15436,
    'mei'=>-15435,
    'men'=>-15419,
    'meng'=>-15416,
    'mi'=>-15408,
    'mian'=>-15394,
    'miao'=>-15385,
    'mie'=>-15377,
    'min'=>-15375,
    'ming'=>-15369,
    'miu'=>-15363,
    'mo'=>-15362,
    'mou'=>-15183,
    'mu'=>-15180,
    'na'=>-15165,
    'nai'=>-15158,
    'nan'=>-15153,
    'nang'=>-15150,
    'nao'=>-15149,
    'ne'=>-15144,
    'nei'=>-15143,
    'nen'=>-15141,
    'neng'=>-15140,
    'ni'=>-15139,
    'nian'=>-15128,
    'niang'=>-15121,
    'niao'=>-15119,
    'nie'=>-15117,
    'nin'=>-15110,
    'ning'=>-15109,
    'niu'=>-14941,
    'nong'=>-14937,
    'nu'=>-14933,
    'nv'=>-14930,
    'nuan'=>-14929,
    'nue'=>-14928,
    'nuo'=>-14926,
    'o'=>-14922,
    'ou'=>-14921,
    'pa'=>-14914,
    'pai'=>-14908,
    'pan'=>-14902,
    'pang'=>-14894,
    'pao'=>-14889,
    'pei'=>-14882,
    'pen'=>-14873,
    'peng'=>-14871,
    'pi'=>-14857,
    'pian'=>-14678,
    'piao'=>-14674,
    'pie'=>-14670,
    'pin'=>-14668,
    'ping'=>-14663,
    'po'=>-14654,
    'pu'=>-14645,
    'qi'=>-14630,
    'qia'=>-14594,
    'qian'=>-14429,
    'qiang'=>-14407,
    'qiao'=>-14399,
    'qie'=>-14384,
    'qin'=>-14379,
    'qing'=>-14368,
    'qiong'=>-14355,
    'qiu'=>-14353,
    'qu'=>-14345,
    'quan'=>-14170,
    'que'=>-14159,
    'qun'=>-14151,
    'ran'=>-14149,
    'rang'=>-14145,
    'rao'=>-14140,
    're'=>-14137,
    'ren'=>-14135,
    'reng'=>-14125,
    'ri'=>-14123,
    'rong'=>-14122,
    'rou'=>-14112,
    'ru'=>-14109,
    'ruan'=>-14099,
    'rui'=>-14097,
    'run'=>-14094,
    'ruo'=>-14092,
    'sa'=>-14090,
    'sai'=>-14087,
    'san'=>-14083,
    'sang'=>-13917,
    'sao'=>-13914,
    'se'=>-13910,
    'sen'=>-13907,
    'seng'=>-13906,
    'sha'=>-13905,
    'shai'=>-13896,
    'shan'=>-13894,
    'shang'=>-13878,
    'shao'=>-13870,
    'she'=>-13859,
    'shen'=>-13847,
    'sheng'=>-13831,
    'shi'=>-13658,
    'shou'=>-13611,
    'shu'=>-13601,
    'shua'=>-13406,
    'shuai'=>-13404,
    'shuan'=>-13400,
    'shuang'=>-13398,
    'shui'=>-13395,
    'shun'=>-13391,
    'shuo'=>-13387,
    'si'=>-13383,
    'song'=>-13367,
    'sou'=>-13359,
    'su'=>-13356,
    'suan'=>-13343,
    'sui'=>-13340,
    'sun'=>-13329,
    'suo'=>-13326,
    'ta'=>-13318,
    'tai'=>-13147,
    'tan'=>-13138,
    'tang'=>-13120,
    'tao'=>-13107,
    'te'=>-13096,
    'teng'=>-13095,
    'ti'=>-13091,
    'tian'=>-13076,
    'tiao'=>-13068,
    'tie'=>-13063,
    'ting'=>-13060,
    'tong'=>-12888,
    'tou'=>-12875,
    'tu'=>-12871,
    'tuan'=>-12860,
    'tui'=>-12858,
    'tun'=>-12852,
    'tuo'=>-12849,
    'wa'=>-12838,
    'wai'=>-12831,
    'wan'=>-12829,
    'wang'=>-12812,
    'wei'=>-12802,
    'wen'=>-12607,
    'weng'=>-12597,
    'wo'=>-12594,
    'wu'=>-12585,
    'xi'=>-12556,
    'xia'=>-12359,
    'xian'=>-12346,
    'xiang'=>-12320,
    'xiao'=>-12300,
    'xie'=>-12120,
    'xin'=>-12099,
    'xing'=>-12089,
    'xiong'=>-12074,
    'xiu'=>-12067,
    'xu'=>-12058,
    'xuan'=>-12039,
    'xue'=>-11867,
    'xun'=>-11861,
    'ya'=>-11847,
    'yan'=>-11831,
    'yang'=>-11798,
    'yao'=>-11781,
    'ye'=>-11604,
    'yi'=>-11589,
    'yin'=>-11536,
    'ying'=>-11358,
    'yo'=>-11340,
    'yong'=>-11339,
    'you'=>-11324,
    'yu'=>-11303,
    'yuan'=>-11097,
    'yue'=>-11077,
    'yun'=>-11067,
    'za'=>-11055,
    'zai'=>-11052,
    'zan'=>-11045,
    'zang'=>-11041,
    'zao'=>-11038,
    'ze'=>-11024,
    'zei'=>-11020,
    'zen'=>-11019,
    'zeng'=>-11018,
    'zha'=>-11014,
    'zhai'=>-10838,
    'zhan'=>-10832,
    'zhang'=>-10815,
    'zhao'=>-10800,
    'zhe'=>-10790,
    'zhen'=>-10780,
    'zheng'=>-10764,
    'zhi'=>-10587,
    'zhong'=>-10544,
    'zhou'=>-10533,
    'zhu'=>-10519,
    'zhua'=>-10331,
    'zhuai'=>-10329,
    'zhuan'=>-10328,
    'zhuang'=>-10322,
    'zhui'=>-10315,
    'zhun'=>-10309,
    'zhuo'=>-10307,
    'zi'=>-10296,
    'zong'=>-10281,
    'zou'=>-10274,
    'zu'=>-10270,
    'zuan'=>-10262,
    'zui'=>-10260,
    'zun'=>-10256,
    'zuo'=>-10254
    );
                       
    /**
    * 取汉字所有拼音
    * @param string $chinese 要转换的汉字
    * @param string $delimiter 分隔符
    * @param int $length 返回的长度
    * @return string
    */
    public function getFullSpell($chinese$delimiter ''$length = 0){
        $spell $this->getChineseSpells($chinese$delimiter);
        if($length){
            $spell substr($spell, 0, $length);
        }
        return $spell;
    }
       
    /**
    * 取汉字第【一个】汉字完整拼音
    * @param string $chinese 要转换的汉字
    * @param int $length 返回的长度
    * @return string
    */
    public function getFirstSpell($chinese$length = 0){
        $spell $this->getChineseSpells($chinese' ', 1);
        if($length){
            $spell substr($spell, 0, $length);
        }
        return $spell;
    }
       
    /**
    * 取一个汉字码对应的拼音
    * @param int $num 汉字码
    * @param string $blank 空白字符
    * @return string
    */
    public function getChineseSpell ($num$blank ''){
        if($num>0 && $num<160){
            return chr($num);
        }
        elseif($num<-20319||$num>-10247){
            return $blank;
        }
        else{
            foreach ($this->chineseSpellList as $spell => $code){
                if ($code $numbreak;
                $result $spell;
            }
            return $result;
        }
    }
       
    /**
    * 取汉字拼音
    * @param string $chinese 要转换的汉字
    * @param string $delimiter 分隔符
    * @param int $first 是否只返回第一个
    * @return string
    */
    public function getChineseSpells($chinese$delimiter ''$first=0){
        $result array();
        for($i=0; $i<strlen($chinese); $i++){
            $p = ord(substr($chinese,$i,1));
            if($p>160){
                $q = ord(substr($chinese,++$i,1));
                $p $p*256 + $q - 65536;
            }
            $result[] = $this->getChineseSpell($p);
            if($first){
                return $result[0];
            }
        }
        return implode($delimiter$result);
    }
}
$ok=new ChineseSpell();
$str='%^&《》:“{}AGDFasdfas===取汉字所有拼音';
echo $ok->getFullSpell($str);
echo '<p />';
echo $ok->getChineseSpells($str);
?>

输出:

233531104.jpg

      本文转自许琴 51CTO博客,原文链接:http://blog.51cto.com/xuqin/1223888,如需转载请自行联系原作者网友评论

登录后评论
0/500
评论
技术小胖子
+ 关注