Navicat PatchNavicat

  1. 云栖社区>
  2. 博客>
  3. 正文

Navicat PatchNavicat

developerguy 2017-11-13 15:24:00 浏览1085 评论0

摘要: Navicat for MySQL 11.0.10 32+64位(内含破解补丁)\64位 安装完成后,退出Navicat 执行PatchNavicat.exe,提示patch完成后,Navicat即可正常使用 链接:http://pan.

 

Navicat for MySQL 11.0.10 32+64位(内含破解补丁)\64位

安装完成后,退出Navicat 执行PatchNavicat.exe,提示patch完成后,Navicat即可正常使用

链接:http://pan.baidu.com/s/1i5jC6KP 密码:3o0c

 

【云栖快讯】一站式开发者服务,海量学习资源免费学  详情请点击

网友评论